Startup Corner

Startup Corner - Marc Serres - LSA (Luxembourg Space Agency)

April 15, 2021 House of Startups Luxembourg Season 1 Episode 6
Startup Corner - Marc Serres - LSA (Luxembourg Space Agency)
Startup Corner
More Info
Startup Corner
Startup Corner - Marc Serres - LSA (Luxembourg Space Agency)
Apr 15, 2021 Season 1 Episode 6
House of Startups Luxembourg

“Houston: Luxembourg has a solution.”

Lëtzebuerg ass vläicht e klengt Land op dësem Planéit mee net ze ënnerschätze wann et drëm geet e wichtege Player am Weltall ze sinn! 

Loosst Iech vum Marc Serres, CEO vun der Luxembourg Space Agency (LSA), erkläre wisou Lëtzebuerg am Space ënnerwee ass, wéi et dozou komm ass mat der Grënnung vu Société Européenne des Satellites (SES) a wéi mer wat enger European Space Agency (ESA) a National Aeronautics and Space Administration (NASA) zesumme schaffen. Mer hunn de Marc och gefrot op mer eng Kéier e Lëtzebuergeschen Astronaut wäerten hunn.

 -------------------------
“Houston: Luxembourg has a solution.”

Luxembourg may be a small country on this planet, but not to be underestimated when it comes to being a major player in space! 

Marc Serres, CEO of the Luxembourg Space Agency (LSA), explains to us why Luxembourg is such a key player in space, how it happened following the creation of the European Satellite Company (SES) and how we collaborate with the European Space Agency (ESA) and the National Aeronautics and Space Administration (NASA). We also asked Marc if we would ever have a Luxembourgish astronaut.

Show Notes

“Houston: Luxembourg has a solution.”

Lëtzebuerg ass vläicht e klengt Land op dësem Planéit mee net ze ënnerschätze wann et drëm geet e wichtege Player am Weltall ze sinn! 

Loosst Iech vum Marc Serres, CEO vun der Luxembourg Space Agency (LSA), erkläre wisou Lëtzebuerg am Space ënnerwee ass, wéi et dozou komm ass mat der Grënnung vu Société Européenne des Satellites (SES) a wéi mer wat enger European Space Agency (ESA) a National Aeronautics and Space Administration (NASA) zesumme schaffen. Mer hunn de Marc och gefrot op mer eng Kéier e Lëtzebuergeschen Astronaut wäerten hunn.

 -------------------------
“Houston: Luxembourg has a solution.”

Luxembourg may be a small country on this planet, but not to be underestimated when it comes to being a major player in space! 

Marc Serres, CEO of the Luxembourg Space Agency (LSA), explains to us why Luxembourg is such a key player in space, how it happened following the creation of the European Satellite Company (SES) and how we collaborate with the European Space Agency (ESA) and the National Aeronautics and Space Administration (NASA). We also asked Marc if we would ever have a Luxembourgish astronaut.